Terug                                    Vooruit

3

Mededeling T.T.

 

T.T. Commissie

TT Voorzitter: Daan van Iersel

TT Secretaris: Ed de Moor

TT Penningmeester: Suzan van Esch

 

Afkortingen

E.K. Eigen Kweek    OK open klasse   ABS = Absent   NG = Niet Gekeurd

 

B.K. Bondskruis      B.M. Bondsmedaille             

Door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Beschikbaar gesteld eremetaal.     Bondskruis en Bondsmedailles

 

Onze vogels worden gratis gevoerd door

Birdfood

www.birdfood.nl    Eindhoven

 

Voor meerdere inlichtingen of informatie kunt u zich richten tot onze secretaris:

Monique Zweers  secretaris@eevdekleurkanarie.nl

Website  www.eevdekleurkanarie.nl

 

Dank aan Wiro Wok voor de schenking

Dank aan Birdfood voor het gratis voeren van de TT vogels