Terug                                    Vooruit

2

Beste vogelliefhebber,

 

Namens EEV De Kleurkanarie heet ik u van harte welkom op onze jaarlijkse vogelshow. Na het succes van de open tentoonstelling van afgelopen jaar en de vele inzenders zijn wij er trots op om u wederom een mooi aantal vogels te kunnen presenteren. Deze zijn ingezonden door leden van EEV De Kleurkanarie, maar ook door inzenders welke lid zijn van een andere vereniging. Wij als bestuur van EEV waarderen het enorm om zo’n groot aantal vogels van andere verenigingen te mogen ontvangen, dit is immers het evenement waar iedere vogelvereniging jaarlijks naar toe leeft. Ik wil mede door deze redenen dan ook zoveel mogelijk liefhebbers oproepen om ook elders op een show vogels in te sturen om zodoende ook andere verenigingen te steunen. Samen staan we immers sterk en zorgen we voor een groter publiek.

 

Naast alle inzenders kunnen we ook ieder jaar weer op een groot aantal mensen rekenen welke ieder op zijn eigen manier een steentje bijdraagt aan deze tentoonstelling. Middels deze weg wil ik dan ook alle vrijwilligers, inzenders en sponsoren bedanken voor hun steun en inzet!

 

Bent u nog niet aangesloten bij een vereniging? Vraag eens naar de mogelijkheden bij één van onze aanwezige bestuursleden hier op de tentoonstelling, wellicht kunnen we u als nieuw lid verwelkomen! We organiseren jaarlijks onder andere een BBQ, een lezing, een tafelkeuring, tentoonstelling, een dagje uit, gezellige vergaderingen en bovenal een prima sfeer en fantastische kwekers van allerlei soorten vogels waarvan u veel kunt leren.

 

Als laatste rest mij niets meer dan alle prijswinnaars te feliciteren met de behaalde resultaten. Degene die niet in de prijzen zijn gevallen; ook komend jaar is weer een tentoonstelling en hopen we wederom weer op jullie deelname. 

 

Veel plezier met uw bezoek aan onze show,

 Daan van Iersel

Voorzitter EEV De Kleurkanarie

Bestuur EEV de kleurkanarie.

 

Voorzitter:  Daan van Iersel  voorzitter@eevdekleurkanarie.nl

Secretaris: Monique Zweers secretaris@eevdekleurkanarie.nl

Penningmeester: Suzan van Esch penningmeester@eevdekleurkanarie.nl

TT commissie en commissaris: Ed de Moor info@eevdekleurkanarie.nl